Правові документи

            Конституція України

       Конвенція про права дитини

 

 Закони України

              Про освіту

              Про дошкільну освіту

              Про загальну середню освіту

              Про відпустки

              Про охорону праці

              Про охорону дитинства

              Про доступ до публічної інформації

Про звернення громадян  

Про дитяче харчування

Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності

Конвенція про права дитини

Укази Президента України:

Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні

      Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки

Про Державну премію України в галузі освіти

Положення, які регламентують роботу закладу

                Положення про загальноосвітній навчальний заклад

                Положення про державну підсумкову атестацію учнів

                 Положення про нагородження похвальним листом та похвальною грамотою

                 Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах

                 Типове положення про атестацію педагогічних працівників

                 Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу

                 Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, турніри,   конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності        

               Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності

                 Положення про класного керівника

                  Постанова про ліцензування, атестацію та акредитацію навчальних закладів

                  Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів

                  Положення про психологічну службу в системі освіти України

                   Положення про організацію роботи охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах

                   Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах

                   Положення про нагрудний знак «Відмінник освіти України»

                   Положення про порядок державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів

                   Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій

                   Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів

                   Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах України.

 

                   Примірне Положення про класи з поглибленим вивченням окремих предметів у     загальноосвітніх      навчальних закладах

Постанови Кабінету Міністрів України:

Постанова КМУ від 23 серпня 2016 р. № 526 «Про внесення зміни у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298»

від 6 серпня 2014 р. № 353 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 р. № 1591″

Постанова КМУ від 29.07.2015 № 530 «Про внесення змін до Положення про дошкільний навчальний заклад»

Постанова КМУ від 29.07.2015 № 531 «Про внесення змін до постанов КМУ від 14 ківтня 1997 р. № 346 і від 14 червня 2000 р. № 963»

Постанова КМУ 305 (Положення про ДНЗ).

Акти Кабінету Міністрів України:

 1. від 5 квітня 1994 р. N 228 "Про порядок створення, реорганізації і ліквідації навчально-виховних закладів"
 2. від 12 березня 2003 р. N 305 "Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад"
 3. від 13 квітня 2011 р. N 629 "Про затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку дошкільної освітина період до 2017 року"
 4. від 14 червня 2002 р. N 826 "Про затвердження Порядку медичного обслуговування дітей у дошкільномунавчальному закладі"
 5. від 8 серпня 2007 р. N 1019 "Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг"
 6. від 5 жовтня 2009 р. N 1122 "Питання штатного розпису дошкільних навчальних закладів"
 7. від 5 жовтня 2009 р. N 1124 "Про затвердження Положення про центр розвитку дитини"
 8. від 26 серпня 2002 р. N 1243 "Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів"
 9. від 22 листопада 2004 р. N 1591 "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах"
 10. Постанова Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 року № 353 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2005 р. № 1591»
 11. №311 від 30.03.11 року "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі загальної середньої і професійно-технічної освіти та визначається періодичність здійснення заходів державного нагляду"

Базовий компонент дошкільної освіти

        Постанова Кабінету Міністрів від 21.02.2018.№87 "Про затвердження  державного стандарту початкової освіти у 1 класі"

Накази Міністерства:

      Наказ МОН № 1/9-471 від 22.07.2019 р. "Щодо окремих питань переведення учнів закладу загальної середньої освіти до наступного класу".

      Наказ МОН № 1272 від 08.10.2019 р. "Про затвердження типових освітніх програм для 1-2 класів загальної середньої освіти".

      Наказ МОН № 1273 від 08.10.2019 р. "Про затвердження типових освітніх             програм для 3-4 класівв загальної середньої освіти".

      Наказ МОН "Щодо організації форм здобуття загальної середньої освіти".

      Наказ МОН України від 07.10.2013 №1365 "Про внесення змін до Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу у навчальних закладах"

       Наказ МОН № 677 від 25.06.2018 р. "Про затвердження Порядку створення груп продовженого дня у державних і комунальних закладах загальної середньої освіти".

Наказ МОН України від 20.04.2015  № 446 "Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності"

 

Наказ МОЗ України від 24.03.2016  № 234 "Про затвердження Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів"

Наказ МОН України від 09.10.2015 № 1054 «Про скасування наказу Міністерства освіти і науки України від 28 жовтня 2008 року № 985»

Додаток

Наказ МОН України від 20.04.2015 № 446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності» зареєстрований в Міністерстві юстиції України 13 травня 2015 року за № 520 / 26965

Наказ МОН України від 06.02.2015 № 104/52 «Про затвердження Порядку комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах» зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 лютого 2015 року за № 224/26669

Наказ Міністерства № 67 від 30.01.2015 «Про затвердження Порядку державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів» зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 року за № 173/26618

“Про затвердження Змін до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах”від 26.02.2013 № 202/165 Зареєстровано в Міністерстві юстицій України 20.03.13 № 440/22972

МОНмолодьспорту від 25.11.2011 № 1368 «Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад сімейного типу», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 грудня 2011 року за № 1447/20185

        Наказ про затвердження  Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти детально...

Про затвердження Інструкції про ділову документацію в дошкільних закладах”від 01.10.2012 № 1059

      Наказ Міністерства освіти і науки України від 21 грудня 2017 року № 1649 "Про визначення такими, що втратили чинність деяких наказів". Детально...

“Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти”від 15 квітня 1993 р. N 102 

“Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах”від 17.04.2006  № 298/227

“Про впровадження програми розвитку дітей старшого дошкільного віку “Впевнений старт”від 23 листопада 2010 року № 1111 

“Про затвердження Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх  та професійно-технічних навчальних закладах України”від 02.08.2005  N 458

від 23 березня 2005р. № 178 "Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів передпедагогічним колективом та громадськістю"

“Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах”від 20.02.2002 N 128

“Про затвердження Примірного положення про консультативний центр для батьків або осіб, які їх замінюють і дітей,які виховуються в умовах сім’ї”Від 30 червня  2011 року № 714

“Про затвердження Положення про логопедичні пункти системи освіти”від 13.05.93 N 135 

“Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі”від 30.08.2005 № 432/496 

“Про затвердження Типового положення про навчання з питань охорони праці”від 17.02.99 N 27

“Про затвердження Примірного положення про батьківські комітети  (раду) дошкільного навчального закладу”від 26 квітня 2011 року № 398 

“Про затвердження Інструкції  про  порядок ведення трудових книжок працівників”від 29.07.93 р. N 58

“Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників”від 06.10.2010  N 930 

“Про затвердження Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів”від 04.11.10. № 1055 

“Про посилення контролю   щодо проходження обов’язкових медичних оглядів   працівниками  дошкільних навчальних закладів”від 25.11. 2011 р. № 1365 

“Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад сімейного типу”від 25.11. 2011 р. № 1368 

“Про затвердження Положення  про Всеукраїнський конкурс професійної майстерності педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів «Вихователь року»”від 15.05. 2012 р. № 582

“Про навчальну програму розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт»”від 21.05. 2012 р. № 604
Спільний наказ Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 06.02.2015 № 104/52 «Про затвердження Порядку комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах» зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26 лютого 2015 року за № 224/26669

       Наказ МОН України від 30.12.2014 №1547 

         Наказ Міністерства № 115 від 27.02.2012

         Спільний наказ МОН та МОЗ України від 01.02.2013 №72/78

        Наказ МОН України від 02.04.2018 № 1/9-190 "Проскорочення тривалості уроків для учнів

          початкової школи"

          Наказ МОН України від 20.04.2018 № 407 "Про затвердження типової освітньої програми для    

         закладів загальної середньої освіти І ступеня" 

Листи Міністерства:

      Лист МОН України від 17.09.2019 № 1/9-581 «Про застосування державної мови в                          освітньому процесі»

Лист МОН України від 13.06.2017 № 1/9-322 "Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році"

Лист Міністерство освіти і науки України та Профспілка працівників освіти і наукки України від 02.03.2017 № 1/9-118 № 02-5/128 «Щодо встановлення посадових окладів керівним працівникам навчально-виховних комплексів»

Лист МОН України від 18.10.2016 № 1/9-577 «Департаменти (управління) освіти і науки (молоді та спорту) обласних, Київської міської державних адміністрацій Керівники навчальних закладів»

Лист МОН України від 01.09.2016 № 2/4-14-1699-16 «Щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України № 1298 від 30.08.2002 р.»

Лист МОН України від 02.09.2016 № 1/9-456 «Щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільних навчальних закладах»

Лист МОН України від 02.09.2016 № 1/9-454 «Щодо організації роботи з музичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах»

Лист МОН України від 25.05.2016 № 2/4-14-926-16 «Щодо Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів»

Лист МОН України від 12.08.2016 № 1/9-432 «Про перелік навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у дошкільних навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році»

Лист МОН України від 11.07.2016 № 1/9-356 «Щодо створення у навчальних закладах груп (центрів розвитку) для дітей дошкільного віку»

Лист МОН від 16.06.2016 № 1/9-315 «Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році»

Лист МОН України від 22.12.2015 № 1/9-616 «Щодо збереження посад фахівців з дошкільної освіти при обласних, районних, міських органах управління освітою»

Лист МОН України від 06.11.2015 № 1/9-535 «Щодо визначення рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку за допомогою кваліметричної моделі»   Кваліметрична модель (завантажити)

Лист МОН України від 12.10.2015 № 1/9-487 «Щодо організації діяльності інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах»

         Лист Міністерства № 1/9-249 від 20.05.2015 р. «Щодо організації освітньої  роботи  в дошкільних                        навчальних закладах  у 2015/2016 навчальному році»

Лист МОН України від 06.02.2015 № 1/9-57 «Щодо збереження в мережі дошкільних навчальних закладів»

Лист Міністерства № 1/9-500  від 29.09.2014 р. «Щодо вирішення окремих питань про зарахування до дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів дітей, у яких відсутні обов’язкові профілактичні щеплення»

Лист Міністерства № 1/9-477 від 19.09.2014 р. «Щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 року № 1591»

Лист Міністерства № 1/9-494 від 26.09.2014 “Щодо окремих питань державної атестації та рейтингового оцінювання”

Лист Міністерства № 1/9-482 від 23.09.2014 “Щодо організації роботи з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у дошкільних навчальних закладах”

Лист Міністерства № 1/9-473 від 18.09.2014 “Щодо вирішення окремих питань діяльності керівників гуртків дошкільних навчальних закладів”

Лист Міністерства №1/9-411 від 13.08.2014 “Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації роботи груп для дітей старшого дошкільного віку при загальноосвітніх навчальних закладах”

Лист Міністерства № 1/9-399 від 07.08.2014 «Про перелік навчальної літератури, що має відповідний гриф Міністерства освіти і науки України, для використання у дошкільних навчальних закладах у 2014/2015 навчальному році»

Додаток

Лист Міністерства № 1/9-341 від 27.06.2014 р. “Щодо організації роботи в  дошкільних навчальних закладах  у 2014/2015 навчальному році”

Лист МОН України від 12.06.2014 № 1/9-310 «Щодо прийому до дошкільних навчальних закладів дітей, які прибули з Донецької та Луганської областей на постійне або тимчасове проживання до інших населених пунктів України»

Лист Міністерства № 1/12-2303 від 17.04.2014 р. “Щодо тимчасового припинення встановлення доплат за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників”

         Лист Міністерства № 1/10-949 від 17.04.2014р. " Щодо тимчасового припинення встановлення доплат за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників "

Лист МОН України від 02.04.2014 № 1/9-187 «Щодо переліку документів, необхідних для зарахування дитини до дошкільного навчального закладу та електронної реєстрації»

Лист Міністерства № 1/9-78 від 28.01.2014 “Щодо процедури ліцензування фізичних осіб – підприємців у сфері дошкільної освіти”

Лист Міністерства № 1/9-891 від 19.12.13 “Щодо атестації педагогічних працівників ДНЗ, які працюють не за фахом”

Лист Міністерства № 1/9-839  від 16.11.13 “Щодо прийому дітей до дошкільних навчальних закладів”

Лист Міністерства № 1/9-813 від 15.11.13 “Про організацію додаткових освітніх послуг у дошкільних навчальних закладах”

Лист Міністерства № 1/9-803 від 12.11.13 “Про дотримання чинного законодавства України при наданні додаткових освітніх послуг у дошкільних навчальних закладах”

Лист Міністерства № 1/9-750 від 28.10.13 “Про здійснення заходів щодо  раціонального харчування дітей у дошкільних навчальних закладах”

Лист Міністерства № 1/9-608 від 05.09.13 “Щодо благодійних внесків”

Лист Міністерства № 1/9-499 від 17.07.13 “Методичні рекомендації щодо створення уніфікованої системи електронної реєстрації дітей дошкільного віку”

Лист Міністерства № 1/9-452 від 25.06.13 “Про посилення контролю за організацією харчування дітей у дошкільних навчальних закладах”

Лист Міністерства № 1/9-446  від 20.06.13 “Щодо організації роботи в дошкільних навчальних закладах у 2013/2014 навчальному році”

Лист МОН України від 28.02.13 №  1/9-152

Лист Міністерства № 1/9-142 від 27.02.13  “Щодо  вирішення окремих питань при організації харчування  дітей у дошкільних навчальних закладах”

Лист Міністерства № 1/9-74 від 05.02.13 “Зупинити насилля над дітьми – справа нашої професійної гідності”

        Додатки до листів: 

Додаток до листа МОН України від 19.04.2018 р. № 1/9-249 Інструктивно-методичні рекомендації щодо забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти. 

 

Лист МОН 1/9-413 від 27.07.17 року " Про деякі питання щодо організації виховної роботи  у навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році" vikhovna_robota.docx[26.79 Kb] (cкачиваний: 8)dodatok.pdf [814.51 Kb] (cкачиваний: 10)

Про функціонування груп продовженого дня в загальноосвітніх навчальних закладах

Про затвердження Нормативів наповнюваності

Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів

 Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів

Про затвердження Положення про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу

Педагогічне керівництво самопідготовкою в групі продовженого дня

 

Лист МОН № 1/9-436 від 09.08.17 року "Щодо методичних рекомендацій про викладання  навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних  закладах у 2017/2018 навчальному році met.pdf [1.61 Mb] (cкачиваний: 15)    ШКОЛА

Лист МОН України від 31.01.2018 № 1/9-66

Лист МОН України від 27.03.2018 №1/9

Лист МОН України від червня 2017 №1/9-315

Лист МОН України від 02.04.2002 №1/9-165

Накази інших Міністерств:

Наказ МОЗ України від 24.03.2016 № 234 «Про затвердження Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів» Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 квітня 2016 р. за № 563/28693

Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів

Державні санітарні правила і норми безпеки іграшок та ігор для здоров’я дітей

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 23.11.2007 N 742  “Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою”

Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі

Про затвердження Порядку комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу

Лист МОН щодо застосування державної мови в освітній галузі детально...

Перелік нормативних документів  ГПД

2017-2018 н.р.

1. Закон України «Про освіту».

2. «Про загальну середню освіту». Закон України від 13 травня 1999 року 651-ХІУ

3. Державна національна програма “Освіта” (Україна ХХІ ст.).

4. Концепція загальної середньої освіти (затверджено постановою Колегії МОН України та Президією АПН України від 22.11.2001 №12/5-2.

5. Національна доктрина розвитку освіти.

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2009 року №1121 «Про затвердження Положення про группу продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу.

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 р. №159 "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" {Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМN  873 (  873-2007-п ) від 26.06.2007; N  734 (734-2012-п ) від 08.08.2012; N 1086 (1086-2012-п) від 28.11.2012.

8. Лист МОН від   27.06.2001 № 1/9-245  «Про організацію роботи середньої загальноосвітньої школи повного дня і груп продовженою дня».

9. Наказ МОН від 20.02.2002 № 128  «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах».

10. Наказ МОНМС України від 17.08.2012 №921 «Про внесення зміни до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 №128»

11. Наказ МОН від 06.12.2010 №1205 «Про затвердження Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів».

12. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності» (Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ №919 від 12.10.2010; №575 від 01.06. 2011).

13. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 778 «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад».

14. Постанова головного державного санітарного лікаря України від 14.08.2001 № 63 «Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН.008-01

16. Наказ МОНМС України від 11.05.2011 № 566/19304  "Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної  середньої освіти".

17. Наказ МОНМС України № 768 від 16 липня 2015 року «Про національно-патріотичне виховання в системі освіти».

18. Лист МОНМС України № 1/9-413 від 27 липня 2017 року  «Про деякі питання щодо організації виховної роботи у навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році».

19. НАКАЗ МОН України № 3754/981/538/49 27 жовтня 2009 року «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання молоді».

20. Наказ МОН України від  27.10. 2014  № 1232 «Про затвердження плану заходів щодо посилення національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді».

Статут закладу освіти детально...

Нормативно-правова база. Загальноосвітня школа І ступеня,  2017-2018рДетально...

Освітні програми

Програма розвитку дитини дошкільного віку "Я У СВІТІ" (част. I детально...), (част. ІІ детально...)

Програми загальноосвітньої школи І ступеня детально...

Про організоване завершення 2017-2018 навчального року та особливості  проведення ДПА у закладах загальної середньої освіти детально...