Навчально-виховний комплекс – це оптимальна організаційна модель навчального закладу нового типу, яка забезпечує неперервність, наступність і спадкоємність між двома ланками освіти та ліквідує труднощі в адаптації дітей до шкільного життя. 

        Освітня діяльність  навчально-виховного комплексу спрямована на виконання Конституції України, Конвенції ООН про права дитини,  Законів України "Про освіту", "Про дошкільну освіту, "Про охорону дитинства", "Про фізкультуру і спорт" і реалізацію завдань законодавчо-нормативних документів.

     Педагогічний колектив дошкільного підрозділу визначає такі пріоритетні напрямки роботи на 2019-2020 навчальний рік: 

  • здоров'язбережувальний;  
  • художньо-естетичний.

     Пріоритетними напрямками освітньої діяльності початкової школи є:

  • розвиток  компетентностей здобувачів освіти;
  • фінансової грамотності;
  • естетичне виховання.