Завдання на новий 2018-2019 навчальний рік

 На виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну освіту»,  «Про дошкільну освіту», Базового компонента дошкільної освіти (2012 р.), Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, Положення про дошкільний навчальний заклад (затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305), Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджений наказом Міністерства охорони здоров`я України від 24.03.2016 № 234), Гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності, інших нормативно-правових актів педагогічний колектив визначає такі пріоритетні завдання на 2018-2019 навчальний рік:

– продовжувати формування здоров’язберігаючої компетентності дітей спільно з родинами через різні інноваційні технології;

– поглиблювати роботу з національно-патріотичного виховання дітей та збереження національної ідентичності особистості в умовах полікультурного середовища сучасної України;

– забезпечувати організацію освітнього процесу на засадах особистісно-зорієнтованої педагогіки співробітництва, інтегрованого підходу (STREM-освіта) до організації дитячої життєдіяльності;

– впроваджувати соціально-фінансову та економічну освіту, забезпечивши наступність між початковою та дошкільною ланками.

 

Завдання на 2017-2018 навчальний рік

На виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну освіту»,  «Про дошкільну освіту», Базового компонента дошкільної освіти (2012р.), Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, Положення про дошкільний навчальний заклад (затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305), Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджений наказом Міністерства охорони здоров`я України від 24.03.2016 № 234), інших нормативно-правових актів педагогічний колектив визначає такі пріоритетні завдання на 2017-2018 навчальний рік:

– продовжувати роботу, спрямовану на збереження та зміцнення фізичного, психічного та соціального здоровя дітей шляхом використання здоровязберігаючих технологій;

– забезпечувати цілеспрямоване формування та ефективний розвиток мовленнєвої компетентності дітей в процесі навчання та виховання під час різних видів діяльності;

– удосконалювати роботу з трудового виховання як ефективного засобу формування предметно-практичної компетентності дошкільників та молодших школярів.